Wie zijn wij

Van waar komen we


“Kijk anders naar personen met dementie en maak zo elke dag voor hen het verschil." 
Dat is, kort samengevat, hoe Tim Carpentier in het leven staat.
Tim werkt in een woonzorgcentrum en ervaart dagelijks hoe dementie levens verandert. Hij zocht, en vond een manier om hier als hulpverlener, familie, omgeving en zelfs als persoon met dementie op te anticiperen.
“ Als mens wil je jezelf realiseren. Je wil dingen doen, zaken ondernemen. Ook personen met dementie behouden die zin om zichzelf te realiseren heel sterk . Ik wil hen hier in ondersteunen. De ontwikkeling van de herinneringskoffer is hier een belangrijke stap in geweest.
In de herinneringskoffer vinden mensen verhalen terug. Ze hebben zo veel gedaan en beleefd. Het dagelijkse leven, dat waar ze elke dag een rol in hadden, beleven ze terug aan de hand van de voorwerpen die in de koffer zitten.
Maar ik wou meer. Want  met de koffer vol herinneringen trok ik langs woonzorgcentra. Ik sprak met de medewerkers en familieleden. Over taboes, over onmacht en over verlies. Telkens weer. Dat kon ik niet zo laten, daar ben ik net iets te positief voor ingesteld.”

Waar staan we


Het leven hangt aan elkaar van vooroordelen. Iedereen heeft overal onmiddellijk een mening over. Soms terecht, veelal gebaseerd op eigen ervaringen.
Heel vaak wordt dementie, en dus ook een persoon met dementie als een eindstadium gezien. Vanaf dat de diagnose dementie gesteld wordt, lijkt een aftelklok te starten. De persoon met dementie en dienst omgeving gaan zich nestelen in een alom aanwezig en overal bevestigd gevoel van afscheid nemen.
En dat wil ik doorbreken. Want ja, het wordt anders, maar er is nog zo veel kwaliteit uit te halen, uit die nieuwe situatie.

Waar gaan we heen


We bewandelen verschillende paden.

  • Werken met de mens. Mensen met dementie worden aangesproken op dat wat ze kunnen, wat ze weten, waar ze belang aan hechten.

  • werken met de omgeving In woonzorgcentra kan op heel eenvoudige manier meer aandacht gegeven worden aan mensen met dementie. Verzorging gaat immers over meer dan alleen wassen en aankleden. Het gaat ook over aandacht geven aan de kleine dingen. Mooie muziek opzetten terwijl je verzorgt, extra aandacht besteden aan die kleine korte gesprekken. Het Fingerspitsengefühl is waardevol. Iedereen, ook mensen met dementie, heeft recht op een eerlijke omgeving. Maar daarvoor moet de spontaniteit terug een plek krijgen in de zorg. Heel veel zaken moeten geregistreerd worden, ook in de zorg. Maar dan is het belangrijk dat het werken op maat zeer ruim en creatief kan ingevuld worden, en zo ook gewaardeerd wordt. Een registratiesysteem moet dus ruimte laten voor de zorg op maat.

  • werken op de publieke opinie Via zeer toegankelijke projecten, tentoonstellingen, toegankelijke activiteiten willen we de kloof overbruggen. Een vooroordeel bestaat zolang de andere kant van de kloof niet gekend is. En dus is het nodig om bruggen te slagen. De projecten die we organiseren, zijn zeer laagdrempelig. Iedereen kan deelnemen. Ik wil daar vooral mee aantonen dat je geen expert moet zijn met de waarheid in pacht. Nee, heel veel mag, of moet zelfs, gebeuren vanuit jezelf. Jij zelf voelt het beste aan wat je wel of niet moet zeggen of doen als het gaat over het omgaan met personen met dementie.

Wat doen we

Schrijf in op onze nieuwsbrief

Wordt je graag op de hoogte gehouden van nieuwe activiteiten, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is niet dagelijks, wekelijks of maandelijks, maar enkel als er wel degelijk iets nieuw te vertellen valt.

We gebruiken je informatie enkel voor eigen gebruikContacteer ons

© 2017 MTJ. All rights reserved | Design by W3layouts